Học tiếng Nhật Thứ ba, 20/12/2022 - 11:15

Quán dụng ngữ trong tiếng Nhật phần 6: Các quán dụng ngữ có 手

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ học về các quán dụng ngữ với 手.

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ hai, 19/12/2022 - 11:00

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜ごとき/ごとく/ごとし

Mẫu câu 〜ごとき/ごとく/ごとし

Xem thêm
Học tiếng Trung Thứ bảy, 17/12/2022 - 11:50

Ngữ pháp tiếng Trung | Bài 7: Lượng từ

Giống như nhiều thứ tiếng khác, tiếng Trung cũng có các từ được dùng để thể hiện số lượng của đồ vật, được gọi là lượng từ.

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ sáu, 16/12/2022 - 10:45

Từ vựng N1| Phó từ chỉ sự phỏng đoán, trạng thái, kết quả

Tổng hợp một số phó từ chỉ sự phỏng đoán, trạng thái, kết quả. Những phó từ này thường đi kèm với các cụm cố định, nên các bạn chú ý nhớ cả cụm nhé.

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ năm, 15/12/2022 - 12:00

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜極まる/極まりない

Mẫu câu 〜極まる(きわまる)/極まりない(きわまりない)

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ tư, 14/12/2022 - 10:30

Từ vựng N1| Phó từ liên quan đến thời gian, tần suất

Tổng hợp một số phó từ liên quan đến thời gian, tần suất.

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ ba, 13/12/2022 - 11:00

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜きらいがある

Mẫu câu 〜きらいがある

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ hai, 12/12/2022 - 09:15

Quán dụng ngữ trong tiếng Nhật phần 5: Các quán dụng ngữ có 目

Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ học về các quán dụng ngữ với 目.

Xem thêm
Học tiếng Nhật Chủ nhật, 11/12/2022 - 10:30

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜きっての

Mẫu câu 〜きっての

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ bảy, 10/12/2022 - 09:45

Từ vựng N1| Phó từ chỉ mức độ

Tổng hợp một số phó từ chỉ mức độ cần nhớ.

Xem thêm