#học tiếng Nhật

Thứ tư, 15/03/2023 - 10:15

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu ただ〜のみ

Thứ ba, 07/02/2023 - 11:00

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜そばから

Thứ ba, 31/01/2023 - 16:15

Trắc nghiệm Kanji N1 phần 4

Thứ năm, 26/01/2023 - 10:00

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜すら

Chủ nhật, 08/01/2023 - 06:15

Trắc nghiệm Kanji N1 phần 3

Chủ nhật, 25/12/2022 - 10:15

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜ずくめ

Thứ bảy, 24/12/2022 - 11:00

Trắc nghiệm Kanji N1 phần 2

Thứ sáu, 23/12/2022 - 10:10

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜始末だ

Thứ năm, 22/12/2022 - 11:00

Trắc nghiệm Kanji N1 phần 1

Thứ tư, 21/12/2022 - 09:10

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜こととて