Góc học tập

Học tiếng Nhật Thứ tư, 15/03/2023 - 10:15

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu ただ〜のみ

Mẫu câu ただ〜のみ

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ ba, 07/02/2023 - 11:00

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜そばから

Mẫu câu 〜そばから

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ ba, 31/01/2023 - 16:15

Trắc nghiệm Kanji N1 phần 4

Trắc nghiệm Kanji N1 phần 4

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ năm, 26/01/2023 - 10:00
Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ tư, 11/01/2023 - 10:05

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜術(すべ)がない

Mẫu câu 〜術(すべ)がない

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ hai, 09/01/2023 - 10:05

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜ずにはすまない / 〜ないではすまない

Mẫu câu 〜ずにはすまない / 〜ないではすまない

Xem thêm
Học tiếng Nhật Chủ nhật, 08/01/2023 - 06:15

Trắc nghiệm Kanji N1 phần 3

Trắc nghiệm Kanji N1 phần 3

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ bảy, 07/01/2023 - 10:05

Ngữ pháp N1 | Mẫu câu 〜ずにはおかない/〜ではおかない

Mẫu câu 〜ずにはおかない/〜ではおかない

Xem thêm
Học tiếng Nhật Thứ năm, 05/01/2023 - 09:45

Từ vựng N1| Phó từ chỉ ý chí, giả định, phủ định

Tổng hợp một số phó từ chỉ ý chí, giả định, phủ định. Những phó từ này thường đi kèm với các cụm cố định, nên các bạn chú ý nhớ cả cụm nhé.

Xem thêm
Học tiếng Nhật Chủ nhật, 25/12/2022 - 10:15
Xem thêm